Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Djurhållning

När man bedömer omfattningen av djurhållning inom lantbruket pratar man om djurenheter. Enligt Miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster definieras 1 djurenhet som till exempel 1 mjölkko eller 6 kalvar eller 10 får eller 200 slaktkycklingar.

Anmälan till kommunen (C-anläggning)

Ska du starta eller utöka en verksamhet med djurhållning där du stadigvarande kommer att hantera 100-400 djurenheter krävs det en anmälan till miljöenheten i kommunen. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller ska påbörjas.

Ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen (B-anläggning)

Ska du starta eller utöka en verksamhet med djurhållning där du stadigvarande kommer att hantera mer än 400 djurenheter krävs det att du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen. Läs mer här.länk till annan webbplats

Djurstall - bygga nytt, bygga om och bygga till

Om du ska bygga, bygga om eller bygga till ett stall kan du behöva ansöka om förprövning hos Länsstyrelsen. 

Förprövning av djurstallar på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för djurhållning inom tätort

Du måste ansöka om tillstånd hos miljöenheten i kommunen för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område (tätort). Att hålla djur inom detaljplanelagt område

Tillstånd för andra verksamheter med djur

Enligt djurskyddslagstiftningen krävs det tillstånd för att bedriva vissa näringsverksamheter med djur, till exempel ett hunddagis, en zoobutik eller uppfödning av djur i större omfattning. Tillstånd söks i så fall hos Länsstyrelsen.

Om verksamheter med djur på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda