Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Lantbruk

Lantbruken i kommunen producerar olika livsmedel, håller landskapen öppna och bidrar till den biologiska mångfalden. Samtidigt påverkas miljön av våra lantbruk genom till exempel hanteringen av gödsel och användningen av bekämpningsmedel.

Djurskydd

I januari 2009 tog Länsstyrelsen över ansvaret för djurskyddsfrågor från länets kommuner. Vänd dig till djurskyddenheten på Länsstyrelsen i Örebro för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas.

Om djurskydd på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Miljöskydd

Kommunens miljöenhet ansvarar för miljötillsynen hos lantbruken i kommunen. Vid tillsynen kontrolleras bland annat gödselhantering, cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor, hantering av kemiska produkter som bekämpningsmedel, och hantering av s.k. farligt avfall och övrigt avfall. Miljöenheten ansvarar även för tillsynen när det gäller eventuella störningar mot omgivningen från lantbruksverksamheter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda