Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hästhållning

Regler och tillstånd för dig som är hästägare.

Ridning

Rätten att rida fritt i skog och mark ingår som en del i allemansrätten. Men precis som för cykelåkning får man inte färdas över tomter, planteringar eller annan skadekänslig mark. Ridning regleras också i kommunens lokala ordningsföreskrifter där det framgår att ridning är förbjudet i flertalet av kommunens motionsspår.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter

Planerar du att rida regelbundet i ett visst område är det alltid bra att fråga markägaren om lov. Detta är extra viktigt om du rider i större grupper då risken finns att marken påverkas mer.

Stall - bygga nytt, bygga om och bygga till

Om du ska bygga, bygga om eller bygga till ett stall kan du behöva ansöka om förprövning hos Länsstyrelsen. 

Förprövning av djurstallar på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ha häst

För att få hålla häst inom detaljplanelagt område (tätort) måste du ansöka om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Tillstånd för djur inom detaljplanelagt område

Det kan också krävas att du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen före start av ett antal verksamheter, till exempel

  • ridskola
  • hästuppfödning
  • upplåtelse av boxplatser.

Tillstånd för viss djurhållning på Länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Gödselhantering och -spridning

Gödselhantering i Hallsbergs kommun

Hantering av stallgödsel på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Djurskydd och klagomål

Om du vill anmäla att en häst far illa vänder du dig till Länsstyrelsen.

Anmäl misskötsel av djur på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kommunens miljöenhet har tillsyn över hästhållning när det gäller skydd för omgivande miljö, till exempel gödselhantering eller eventuella olägenheter orsakade av hästhållningen.

Begravning av häst på egen mark

Grundregeln när ett större djur dör eller måste avlivas är att det ska skickas till en anläggning med rätt resurser för att ta hand om djuret.

Kommunen kan dock medge att enstaka hästdjur istället får grävas ned på lämplig plats, så kallad trotjänarbegravning. Vad som räknas som lämplig plats bedöms av kommunens miljöenhet. Kontakta därför alltid kommunen för att få den tänkta begravningsplatsen bedömd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda