Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Riva

Här finns information om vilka regler som gäller när du ska riva en byggnad.

Inom detaljplanlagt område

Ligger din fastighet inom planlagt kan du behöva rivningslov. Generellt gäller att om byggnaden kräver bygglov när den uppförs, krävs rivningslov när den rivs.

På landsbygden

Ska du riva något utanför detaljplanerat område krävs en anmälan, dock inte för komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk.

Flytta en byggnad

Ska du flytta en byggnad krävs rivningslov och den nya placeringen kräver bygglov.

Så här gör du

En anmälan om rivning ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad anmälan om rivning eller ansökan om rivningslov.
  • Anmälan av kontrollansvarig.
  • Situationsplan i skala 1:500.

Blankett för rivningsanmälanPDF

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Ulla-Beth Larsson, telefon 0582-68 51 82, om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän kommunen har fattat beslut och du har fått ditt startbesked. Det gäller både om du gör en anmälan eller ansöker om rivningslov. Påbörjar du utan startbesked blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

Telefontider då du kopplas vidare direkt till bygglovshandläggarna:
Måndag - torsdag klockan 13.00-14.30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda