Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Husutsättning

Efter att du fått ditt startbesked och innan byggnationen kan starta så behöver byggnadens läge markeras på tomten.

Hallsbergs kommun kan hjälpa till med husutsättningen men även annan sakkunnig konsult kan anlitas. Mer information och regler kring detta får du på Tekniskt samråd. Utsättning av byggnader gör vi för att de ska hamna i rätt läge i plan och höjd på tomten enligt bygglovsbeslutet. I ett senare skede görs en lägeskontroll av byggnadens läge i plan och höjd för att säkerställa att det stämmer med beräkningarna. Detta är en förutsättning för att byggnationen inte ska inkräkta på intilliggande fastigheter.

Grovutsättning

Grovutsättning sker innan schaktning och innebär att hushörnens läge markeras på marken med träläkt. Träläkten är till hjälp vid schaktning eller sprängning för grunden och för placering av träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättning sker efter schaktning och går till så att husets fasadliv markeras ut på träprofilerna med hjälp av spik och uppspända trådar. Läs mer i dokumentet till höger om vilka förberedelser som krävs inför husutsättningen.

Prisexempel på husutsättningar

Husutsättningen faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet.

Utsättning av bostadshus mindre än 199 kvm och garage 19 - 199 kvm (byggnadsyta på marken)

4 hushörn på respektive byggnad 11 075 kr

8 hushörn på bostadshus och 4 hörn på garage 12 847 kr

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda