Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ändra marknivå

Här finns information om vad som gäller när du ändrar marknivån i ett område som är detaljplanerat.

Marklov krävs om markhöjden ändras inom det detaljplanerat område, mer än + eller - 0,5 meter när du ska:

 • schakta
 • fylla upp
 • anlägga pool

Marklov behövs inte:

 • På landsbygden, utanför detaljplanerat område

Du behöver inte marklov utanför detaljplanerat område, bara om det finns ett så kallat förhandsbesked för tomten. Däremot kan du behöva kontakta andra myndigheter, exempelvis om du befinner dig i ett område nära en försvarsanläggning, en flygplats eller en miljöfarlig anläggning.

 • Vid nybyggnation

Du behöver inte marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Blanketter för bygglov

Så här gör du

En ansökan om marklov ska innehålla:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
 • Situationsplan i skala 1:500.
 • Markplaneringsritning i skala 1:200, om det gäller ett nytt bostadshus.
 • Förslag på kontrollplan.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Ulla-Beth Larsson, telefon 0582-68 51 82, om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

Börja aldrig ditt byggarbete innan du har fått startbesked.

För att du ska få marklov krävs att förändringen:

 • följer detaljplanen
 • är anpassad efter omgivningen och landskapets karaktär
 • inte innebär besvär för andra
 • sker så att regn- eller ytvatten tas hand på din egen fastighet

Rådfråga oss på bygglovavdelningen när du ska förändra marken som påverkar vattenavrinning eller grannfastigheter.

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda