Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Enklare bygglovärenden

Så här går det till när du ansöker om bygglov i enklare ärenden som inte kräver tekniskt samråd.

1. Ansökan

  • Vi går igenom och fördelar ärenden två gånger i veckan. Handläggaren som tilldelas ditt ärende blir också din kontaktperson.
  • Du får ett meddelande om du måste komplettera din ansökan eller om ärendet börjar hanteras.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och gällande detaljplan.
  • Om grannar eller andra remissinstanser ska höras startar det nu. De har normalt två veckor på sig att svara.

2. Bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Om lovet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta kan vår handläggare ta beslut om startbesked. Om du börjar bygga innan du fått ditt startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

4. Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslut kungjorts, till att du får påbörja ditt bygge.

5. Slutbesked

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda