Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Solcellspaneler och solfångare

Här får du information om du behöver bygglov för dina solmoduler.

Från 2018-08-01 gäller nya bestämmelser vad gäller solcellspaneler och solfångare.

Det kommer inte att krävas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form. Det vill säga solcellspaneler och solfångare inte är upp- eller ut vinklade från fasad/takmaterial.

Skulle solcellerna eller solfångarna vara upp eller ut vinklade från fasad/takmaterial betyder inte detta per automatik att det är bygglovspliktigt utan kommunens bygglovenhet måste då göra en bedömning om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, i så fall krävs bygglov.

Placerar du modulerna på marken behöver du inte bygglov.

Undantag från lov gäller inte för åtgärder:

  • På byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (8kap.13 §PBL)
  • I eller i anslutning till område av riksintresse för totalförsvaret.
  • Om kommunen bestämt annat i detaljplan.

Solcellspaneler och solfångare

  • Ska följa detaljplanen
  • Kan vara anmälningspliktigt pga brandskydd eller bärande konstruktion

Så här gör du

För att söka bygglov för: Solcellspaneler och solfångare

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar solpanelens läge.
  • Förslag till kontrollplan.

Bra att tänka på

Tänk på att placera dina solmoduler så det inte uppstår olägenheter för dina grannar.

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda