Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Eldstad och rökkanal

Här finns information om vad som krävs när du ska installera en eldstad, exempelvis en braskamin, ett vedeldat bastuaggregat, vedspis eller kakelugn. Du hittar även information om vad som gäller om du ska installera eller ändra en rökkanal (skorsten).

Du behöver inte bygglov för att installera eldstad eller rökkanal, men du måste göra en anmälan. Du gör en anmälan om du ska:

  • Installera en ny eldstad.
  • Installera en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.
  • Byta eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger mer, eller har ett annat bränsleslag än den gamla.
  • Installera en ny eldstadskorsten.
  • Installera en rökkanal.

Blankett för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärdPDF

Bra att tänka på

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Om du placerar skorstenen på utsidan av fasaden eller i väggliv krävs det bygglov för fasadändring.

Om du ska installera eldstad eller rökkanal i samband med en bygglovpliktig åtgärd, till exempel tillbyggnad eller nybyggnad, kan du anmälan installationen i samband med bygglovansökan.

Du måste ha startbesked och slutbesked

För att få påbörja installationen måste du ha ett startbesked från oss. När installationen är slutförd ska du anmäla det till oss och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd. Då kan vi skriva ut ett slutbesked och först då får du börja använda eldstaden.

Börjar du installera eldstaden innan du fått starbesked eller börjar du använda eldstaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Så här gör du

För att anmäla en installation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs:

  • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett.
  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över yttertakets utsida.
  • Förslag på kontrollplan.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Ulla-Beth Larsson, telefon 0582-68 51 82, om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan.

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda