Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Avgifter

Vi tar ut en avgift för bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar, nybyggnadskartor och husutsättningar, förhandsbesked och strandskydd.

Vi tar ut en avgift för bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar, nybyggnadskartor och husutsättningar, förhandsbesked och strandskydd. Sedan 2019-01-01 har vi en ny taxa inom bygglov och strandskydd. Den nya taxan utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Här finns exempel.

Observera att kostnaderna förutsätter att bygglovet följer gällande detaljplan. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Alla avgifter hittar du i Taxa för bygglov och strandskyddsdispensPDF

Exempel på avgifter


Bygglov och startbesked - nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

24 302 kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, med tekniskt samråd (tex garage)

13 408 kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (tex garage).

9 2018 kr kr

Bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan/skärmtak, utan tekniskt samråd.

4 609 kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus , med tekniskt samråd

13 408 kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, utan tekniskt samråd

9 218 kr

Förhandsbesked utanför planlagt område

11 313 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

2 933 kr

Fullständig nybyggnadskarta, oavsett tomtyta

5 550 kr

Fin- och grovutsättning av bostadshus 8 hörn och garage 4 hörn

10 400 kr


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda