Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Att ansöka om bygglov

Vill du bygga en ny byggnad eller bygga till en befintlig byggnad med mer än 15 kvadratmeter, måste du söka bygglov för det.

Vissa åtgärder är bygglovsfria, och andra kräver en anmälan. Läs mer om vad du får bygga utan lov.

Så här gör du

En ansökan om bygglov ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Markplaneringsritning i skala 1:200, om det gäller ett nytt bostadshus.
  • Teknisk beskrivning.
  • Anmälan av kontrollansvarig.
  • Förslag på kontrollplan.

Blanketter gällande bygglov

Beskrivning av de olika ritningarna och handlingarna.

Behöver du en ritning eller en handling?

Kontakta Ulla-Beth Larsson, telefon 0582-68 51 82, om du behöver få ut ritningar eller andra underlag till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Bra att tänka på

  • Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och att alla de handlingar du skickar in är fullständiga och fackmannamässigt utförda. Annars kan du behöva lämna in kompletterande handlingar och ditt ärende tar längre tid.
  • Börja aldrig ditt byggarbete innan du har fått startbesked, annars blir du skyldig att betala en så kallad byggsanktionsavgift.
  • Kontakta oss om du är osäker på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för ditt byggprojekt. Vi hjälper dig att göra rätt.

Hur går det till?

På sidan Bygglovsprocessen kan du läsa mer om vilka steg som ingår i hela bygglovsprocessen – från ansökan tills du kan använda din nya byggnad.

Kontakt

Hallsbergs kommuns växel
Telefon: 0582-68 50 00

Telefontider då du kopplas vidare direkt till bygglovshandläggarna:
Måndag - fredag klockan 13.00-14.30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda