Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bygglov

Handläggningstid för bygglov brukar ligga mellan 4 och 6 veckor. Vissa perioder tar det längre tid beroende på hur mycket vi har att göra. Ett anmälningsärende går i regel snabbare men målet är att klara av dessa inom fyra veckor.

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså påbörjas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas/påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (se Poit.bolagsverket.selänk till annan webbplats).

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt beslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Mer information om lagändringen finns att läsa om på Boverket.se: ”Verkställa bygglov rivningslov och marklov”.länk till annan webbplats

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

Bra att tänka på

Fråga oss alltid innan du påbörjar byggnationer om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

Handläggningen går fortare om de handlingar som du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.

Samverkan mellan Kumla och Hallsbergs kommun

Hallsbergs och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen är lokaliserad i Kumla.

Kontakt

Miljöenheten, Bygglovenheten, Planenheten eller Kart- och Mätenheten
Hallsbergs växel på 0582-68 50 00 eller Kumla kommuns servicecenter på telefon 019-58 80 00 så kopplar de er vidare. Det går även att skicka frågor till drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Bygglovenheten
Hallsbergs växel på 0582-68 50 00 eller Kumla kommuns servicecenter på telefon 019-58 80 00 Servicecenter i Kumla kan även svara på lättare frågor. Har du frågor du vill skicka via mail går det bra att skicka dem till
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider då du kopplas vidare direkt till bygglovshandläggarna:
Måndag - torsdag klockan 13.00-14.30

Informationen växeln i Hallsberg och servicenter i Kumla behöver av dig är namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ärendet gäller. Detta för att inspektörerna ska kunna ta fram underlag och förbereda sig innan han/hon ringer upp.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda