Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bygglov

Handläggningstid för bygglov brukar ligga mellan 4 och 6 veckor. Vissa perioder tar det längre tid beroende på hur mycket vi har att göra. Ett anmälningsärende går i regel snabbare men målet är att klara av dessa inom fyra veckor.

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

Bra att tänka på

Fråga oss alltid innan du påbörjar byggnationer om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

Handläggningen går fortare om de handlingar som du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.

Samverkan mellan Kumla och Hallsbergs kommun

 2015 infördes en samverkan mellan Kumla kommun och Hallsbergs kommun inom miljö- och byggområdet. Nu är personalen anställd och lokaliserad i Kumla.

Syftet med samverkan är att minska sårbarheten och säkerställa specialistkompetens och resurser inom området för båda kommunerna.

Kontakt

Miljöenheten, Bygglovenheten, Planenheten eller Kart- och Mätenheten
Hallsbergs växel på 0582-68 50 00 eller Kumla kommuns servicecenter på telefon 019-58 80 00 så kopplar de er vidare. Det går även att skicka frågor till drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Bygglovenheten
Hallsbergs växel på 0582-68 50 00 eller Kumla kommuns servicecenter på telefon 019-58 80 00 Servicecenter i Kumla kan även svara på lättare frågor. Har du frågor du vill skicka via mail går det bra att skicka dem till
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider då du kopplas vidare direkt till bygglovshandläggarna:
Måndag - fredag klockan 13.00-14.30

Informationen växeln i Hallsberg och servicenter i Kumla behöver av dig är namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ärendet gäller. Detta för att inspektörerna ska kunna ta fram underlag och förbereda sig innan han/hon ringer upp.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda