Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Luftkvalitet

Störning förknippat med luft har oftast sin orsak i de utsläpp av föroreningar och partiklar som biltrafiken genererar. Hälsoeffekter från dålig luftkvalitet är främst olika luftvägsbesvär men också hjärt- och kärlsjukdomar.

För att komma till bukt med luftrelaterade problem finns Miljökvalitetsnormer som är ett slags gränsvärden som inte ska överskridas för att människor och miljö inte ska påverkas negativt. Miljökvalitetsnormer finns bland annat för kvävedioxid, bensen, PM10 samt PM2.5. Större partiklar (PM 10) kommer främst från vägbanor och däck som slits mot varandra samt damm från vägbanorna. Mindre partiklar (PM 2,5) finns i bilarnas avgaser. Föroreningar som kommer från biltrafik är också kvävedioxid och bensen.

Trots att många luftföroreningar har minskat per fordon finns fortfarande en stigande trend av vissa föroreningar i och med att mängden trafik ökar. Det är också så att många luftföroreningar som orsakar problem inom våra lands- och kommungränser kommer från andra ställen i världen. Detta gör att det är viktigt att arbeta med sådana här frågor globalt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda