Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Buller

Trots att buller är ett subjektivt uttryck har man sett en trend i att det ljud som flest människor upplever som störande är buller från biltrafik, då främst i tätorter. I Hallsbergs kommun är även ljud från tågtrafiken en betydande bullerkälla.

De vanligaste problemen med buller är negativ inverkan på sömnen, koncentrationssvårigheter samt ökande känsla av stress, men det finns även en annan aspekt, nämligen hörselskador. Detta beror på hur starkt ljudet är, hur länge man utsätts för ljudet samt ljudets karaktär.

För att minska olägenhet för människor och miljö av buller finns riktvärden som inte bör överskridas. Det finns bland annat riktvärden för buller från trafik, byggarbetsplatser samt industrier.

För trafikbuller gäller till exempel följande riktvärden:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

(Källa: Naturvårdsverket. Värdena gäller vid nybyggnation av bostäder och trafikinfrastruktur eller vid väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda