Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i uran i berggrunden, i vissa byggnadsmaterial samt i hushållsvatten. Den vanligaste källan till radon är marken. Markradonet tar sig lätt in i hus från underliggande berggrund om husen och marken är otäta. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som tillverkades mycket mellan 1928 och 1975. Den betongen innehåller uran som kan avge radon till inomhusluften. Vad gäller radon i vatten kommer radonet ursprungligen från marken, vilket gör att vatten från grundvattentäkter innehåller mer radon än vatten från ytvattentäkter.

Hälsopåverkan​

Då radon är en gas är exponeringssättet för människor och djur via andningen. Radonet uppehåller sig i luften och när vi andas följer radonet med damm och partiklar in i luftrören och vidare till lungorna. Man vet att långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer och att den risken är störst hos personer som rökt i samband med radonexponering.

Gräns- och riktvärden​

Radon mäts i Bequerel per kubikmeter (Bq/m³) i luft och Bequerel per liter i vatten, där en bequerel är detsamma som ett sönderfall per sekund. Vad gäller luft i bostäder ska radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³. Vatten med en radonhalt på 100 Bq/l eller mer är tjänligt med anmärkning medan vatten med en radonhalt på 1000 Bq/l eller mer är otjänligt.

Mätning​

Radonmätning är lätt att genomföra, men ska göras under en viss tid på året och under lång tid för att ett rättvist resultat ska gå att utläsa. Undantag kan göras inför husförsäljning om tiden är knapp, men då ska mätningen åtminstone utföras i 7-10 dagar. Vanlig mätning ska utföras under vintern när det är eldningssäsong, alltså 1 oktober – 30 april, och under minst två månader. Mätningen består i att man placerar ut speciella plastdosor på olika ställen i bostaden beroende på bostadens storlek och utformning. Oftast ska en bostad ha två-tre dosor.

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätresultatet.

Lista över ackrediterade (godkända) laboratorier hittas på Swedacs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder​

Om mätningen visar förhöjda radonhaltvärden kan åtgärder behöva vidtas. De vanligaste åtgärderna är att förbättra tätningen i huset så radon från marken inte kan tränga in samt att förbättra ventilationen. Kontakt bör dock tas med sakkunnig inom området för att få hjälp med lämpliga åtgärder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda