Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta
Skriv ut

Avfall och återvinning

För ett hållbart samhälle med en god miljö är det viktigt med fungerande återvinning och ett ansvarsfullt omhändertagande av vårt avfall.

I Hallsbergs kommun är det Sydnärkes kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som levererar avfallstjänster, samt håller i Hallsbergs återvinningscentral. Det är Sydnärkes kommunalförbund som har ansvar för insamling av allt hushållsavfall, utom det som omfattas av producentansvar. Det finns även mindre återvinningstationer i Hallsberg (5 st.) samt en i varje tätort, dessa är det FTI (Förpacknings& tidningsinsamling) som ansvarar för.

Avfall är föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med, tänker göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 

Målet i Sverige är att mängden avfall och dess farlighet ska minska. Du kan hjälpa till med detta genom att konsumera smartare, källsortera ditt avfall och se det som en resurs. Tänk dig en avfallstrappa som ser ut som följande.

Avfallstrappa

Avfallstrappa

Avfallet ska sorteras och hanteras efter sina egenskaper. Först ska det farliga  avfallet sorteras ut och oskadliggöras (dras undan från kretsloppet). Resterande avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas (avfall med producentansvar metaller, papper, glas m.m.), i tredje hand energiutvinnas (brännbart avfall) och i sista hand deponeras.

Kontakt

För frågor om byte av sopkärl, extra tömning med mera kontaktar du

Kundtjänst

0582-68 57 00.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
Fax: 0582-68 50 02
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

juni-augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda