Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bygga, bo & miljö

Här hittar du blanketter inom bygga, bo & miljö. De flesta blanketter är i PDF-format och du kan då behöva en PDF-läsare som exempelvis Adobe Reader. Vissa filer kan även vara i Microsoft Office-format.

Djur & lantbruk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel.pdföppnas i nytt fönster 944.6 kB 2018-08-24 13.19
Ansökan om dispens från regler om gödselspridning.pdföppnas i nytt fönster 813.7 kB 2018-08-24 13.20
Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område.pdföppnas i nytt fönster 842.7 kB 2018-08-24 12.58

Bygglov och andra lov

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan ej bygglovspliktig åtgard.pdföppnas i nytt fönster 165.4 kB 2018-05-28 14.50
Anmälan - kontrollansvarig.pdföppnas i nytt fönster 215.1 kB 2018-05-28 14.52
Ansökan om bygglov.pdföppnas i nytt fönster 390.9 kB 2018-05-28 14.50
Förhandsbesked.pdföppnas i nytt fönster 374.3 kB 2018-05-28 14.51
Rivning - anmälan.pdföppnas i nytt fönster 41.1 kB 2018-05-28 14.52
Rivningsplan.pdföppnas i nytt fönster 213.5 kB 2018-05-28 14.53
Servisanmälan.pdföppnas i nytt fönster 150.4 kB 2018-05-28 14.53
Skyltlov - ansökan.pdföppnas i nytt fönster 108.9 kB 2018-05-28 14.54
Strandskydd - ansökan om dispens.pdföppnas i nytt fönster 306.5 kB 2018-05-28 14.49
Teknisk beskrivning - Bygglov och andra lov.pdföppnas i nytt fönster 35.5 kB 2018-05-28 14.48

Livsmedel och hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Registrering av livsmedelsanläggning.pdföppnas i nytt fönster 327.2 kB 2018-06-21 13.50
Anmälan om lokal för undervisning.pdföppnas i nytt fönster 833.2 kB 2018-08-24 12.51
Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier.pdföppnas i nytt fönster 849.9 kB 2018-08-24 12.44

Värmepump

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om inrättande av värmepump.pdf 1.1 MB 2018-08-24 13.36
Grannintyg - värmepump.pdf 803.6 kB 2018-08-24 13.36

Miljöfarlig verksamhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 1.1 MB 2018-08-24 13.45
Information om U-verksamhet.pdf 842.2 kB 2018-08-24 13.41
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.pdf 842.6 kB 2018-08-24 13.45
Nedläggning av miljöfarlig verksamhet.pdf 1 MB 2018-08-24 13.44
Skjutbanor - anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 1.1 MB 2018-08-24 12.54

Enskilt avlopp och latrin

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning.pdf 953.5 kB 2018-08-24 13.10
Grannintyg - avlopp.pdf 803.4 kB 2018-08-24 13.13
Kontrollrapport - avlopp.pdf 844.8 kB 2018-08-24 13.15
Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppsanläggning.pdf 807.8 kB 2018-08-24 12.49
Ansökan om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial.pdf 791.4 kB 2018-08-24 13.14
Ansökan om dispens från tömning av slamavskiljare.pdf 811.4 kB 2018-08-24 13.06
Ansökan om tömning av slamavskiljare i egen regi.pdf 809.3 kB 2018-08-24 13.09
Ansökan om befrielse från latrinhämtning.pdf 787.7 kB 2018-08-24 13.05

Övrigt miljöskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om att ta cistern ur bruk.pdföppnas i nytt fönster 830.1 kB 2018-08-24 12.37
Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.pdföppnas i nytt fönster 819.3 kB 2018-08-24 13.27
Anmälan om hemkompostering.pdföppnas i nytt fönster 812.6 kB 2018-08-24 12.42
Anmälan om oljeavskiljare.pdföppnas i nytt fönster 843 kB 2018-08-24 13.49
Anmälan om samråd för husbehovstäkt.pdföppnas i nytt fönster 852.6 kB 2018-08-24 13.29
Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.pdföppnas i nytt fönster 856.5 kB 2018-08-29 14.31

Ledningsansökan m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan Ledningsåtgärd.pdföppnas i nytt fönster 30.6 kB 2015-12-29 09.37
Öppningsanmälan - schakt.pdföppnas i nytt fönster 334.1 kB 2016-08-10 15.46
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda