Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bygga, bo & miljö

Här hittar du blanketter inom bygga, bo & miljö. De flesta blanketter är i PDF-format och du kan då behöva en PDF-läsare som exempelvis Adobe Reader. Vissa filer kan även vara i Microsoft Office-format.

Djur & lantbruk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel.pdföppnas i nytt fönster 973.9 kB 2018-11-28 10.58
Ansökan om dispens från regler om gödselspridning.pdföppnas i nytt fönster 811.1 kB 2018-11-28 10.54
Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område.pdföppnas i nytt fönster 837.6 kB 2018-11-28 10.57

Bygglov och andra lov

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan ej bygglovspliktig åtgard.pdföppnas i nytt fönster 165.4 kB 2018-05-28 14.50
Anmälan - kontrollansvarig.pdföppnas i nytt fönster 215.1 kB 2018-05-28 14.52
Ansökan om bygglov.pdföppnas i nytt fönster 390.9 kB 2018-05-28 14.50
Förhandsbesked.pdföppnas i nytt fönster 374.3 kB 2018-05-28 14.51
Rivning - anmälan.pdföppnas i nytt fönster 41.1 kB 2018-05-28 14.52
Rivningsplan.pdföppnas i nytt fönster 213.5 kB 2018-05-28 14.53
Servisanmälan.pdföppnas i nytt fönster 150.4 kB 2018-05-28 14.53
Skyltlov - ansökan.pdföppnas i nytt fönster 108.9 kB 2018-05-28 14.54
Strandskydd - ansökan om dispens.pdföppnas i nytt fönster 306.5 kB 2018-05-28 14.49
Teknisk beskrivning - Bygglov och andra lov.pdföppnas i nytt fönster 35.5 kB 2018-05-28 14.48

Livsmedel och hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Registrering av livsmedelsanläggning.pdföppnas i nytt fönster 327.2 kB 2018-06-21 13.50
Anmälan om lokal för undervisning.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-11-28 11.00
Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier.pdföppnas i nytt fönster 881.7 kB 2018-11-28 10.59

Värmepump

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om inrättande av värmepump.pdf 1.1 MB 2018-11-28 11.06
Grannintyg - värmepump.pdf 801.9 kB 2018-11-28 11.07

Miljöfarlig verksamhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 1.1 MB 2018-11-28 11.01
Information om U-verksamhet.pdf 838.9 kB 2018-11-28 11.01
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.pdf 839.3 kB 2018-11-28 11.01
Nedläggning av miljöfarlig verksamhet.pdf 692.8 kB 2018-11-28 11.01
Skjutbanor - anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 1.1 MB 2018-11-28 11.00

Enskilt avlopp och latrin

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan-anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning.pdf 948.1 kB 2018-11-28 10.40
Grannintyg - avlopp.pdf 801.7 kB 2018-11-28 10.41
Kontrollrapport - avlopp.pdf 838.5 kB 2018-11-28 10.49
Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppsanläggning.pdf 806.3 kB 2018-11-28 10.44
Ansökan om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial.pdf 655.9 kB 2018-11-28 10.48
Ansökan om dispens från tömning av slamavskiljare.pdf 675 kB 2018-11-28 10.37
Ansökan om tömning av slamavskiljare i egen regi.pdf 673.6 kB 2018-11-28 10.50
Ansökan om befrielse från latrinhämtning.pdf 652.1 kB 2018-11-28 10.37

Övrigt miljöskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan enligt 28 § förordning.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-11-28 11.11
Anmälan om att ta cistern ur bruk.pdföppnas i nytt fönster 904.6 kB 2018-11-28 11.07
Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.pdföppnas i nytt fönster 817.5 kB 2018-11-28 11.07
Anmälan om hemkompostering.pdföppnas i nytt fönster 847 kB 2018-11-28 11.09
Anmälan om kross-sortering-mekanisk bearbetning.pdföppnas i nytt fönster 890 kB 2018-11-28 11.12
Anmälan om oljeavskiljare.pdföppnas i nytt fönster 838.7 kB 2018-11-28 11.10
Anmälan om samråd för husbehovstäkt.pdföppnas i nytt fönster 847.5 kB 2018-11-28 11.10
Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.pdföppnas i nytt fönster 851.6 kB 2018-11-28 11.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda