Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Vi behöver fler kontaktpersoner och ledsagare!

Hallsbergs kommun behöver fler kontaktpersoner och ledsagare som har utrymme i vardagen och vill engagera sig i andra människor. Vi är i behov av kontaktpersoner och ledsagare i alla åldrar och bakgrunder. För mer information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta oss!

Vad innebär det att varakontaktperson enligt LSS*?

Kontaktperson är en insats för personer med en funktionsnedsättning som har behov av att utöka sitt sociala nätverk. En kontaktperson är en medmänniska som har tid, engagemang och ett intresse att vara ett stöd i vardagen. När ni träffas hittar ni ibland på olika aktiviteter tillsammans och ibland håller ni kontakten på andra sätt. Vad ni hittar på och hur ofta ni träffas varierar beroende på behov och önskemål. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Vem kan bli kontaktperson?

Du som har ett engagemang och utrymme i vardagen att hjälpa personer med en funktionsnedsättning kan bli kontaktperson. Hallsbergs kommun ställer inga krav på särskild utbildning eller erfarenhet utan ser till ditt intresse i att hjälpa personer med funktionsnedsättningar till ett aktivt liv.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning för ditt uppdrag. Ersättningen är uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri. Omkostnadsbeloppet ska täcka de utgifter som du har i samband med uppdraget. Hur stort arvodet är beror på hur ofta ni träffas. Ersättningen är baserad på Svenska Kommunförbundets rekommendationer som är lika över hela landet.

Vad innebär det att vara ledsagare enligt LSS*?

Ledsagarservice är en insats som personer med en funktionsnedsättning kan få för att kunna få hjälp att utöva egna fritidsaktiviteter. Ledsagaren följer med på aktiviteter utanför hemmet och ger stöd till personen utifrån individuella behov. Det kan handla om att följa med och bowla, bada eller gå på stan. Personen med funktionsnedsättningen har ett beslut med ett visst antal timmar med ledsagarservice/månad. När och vilka aktiviteter som ingår i uppdraget som ledsagare utgår från brukarens behov och önskemål. Som ledsagare har du tystnadsplikt.

Vem kan bli en ledsagare?

Du som har ett engagemang och utrymme i vardagen att hjälpa personer med en funktionsnedsättning kan bli ledsagare. Hallsbergs kommun ställer inga krav på särskild utbildning eller erfarenhet utan ser till ditt intresse i att hjälpa personer med en funktionsnedsättning till ett aktivt liv.

Ersättning

Som ledsagare får du timarvode för ditt uppdrag. Hallsbergs kommun betalar även för utlägg under ledsagningen.

Kontakta oss!

Kristin Carlsson, telefon 0582-68 52 40 eller e-post: kristin.carlsson@hallsberg.se

*) LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda