Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Vattnet är tillbaka i Svennevad. Vattnet behöver inte längre kokas. (Uppdaterad lördag 27/10)

Vattnet är tillbaka i Svennevad, och behöver inte längre kokas.

Uppdatering: Lördag 27 oktober klockan 20.40

Kommunen har nu fått godkända vattenprover och kokningskravet är borttaget. Vattnet kan alltså nu användas som vanligt.

Torsdag 25 oktober

Igår onsdag 24 oktober kopplades nya VA-ledningar in i Svennevad vid platsen där de gamla ledningarna som låg i banvallen korsade nya riksvägen. Dricksvattnet stängdes av cirka kl. 10.00 och var åter under kvällen vid kl. 20.00. De två dricksvattentankvagnar som placerats ut vid kyrkan i Svennevad samt vid Billsgårdsvägen kommer plockas bort under förmiddagen idag torsdag 25 oktober.

Viktigt att veta

I och med de nya vatten- och avloppsledningarna måste en klorering (mycket liten mängd) genomföras för säkerhets skull. Pålsboda och övriga orter i Hallbergs kommun berörs inte!

  • Under arbetes gång med kloreringen kommer vattentrycket sjunka något i hela Svennevad. Arbetet beräknas vara klart klockan 14.00.
  • Klorlukt- och smak kan förekomma under de kommande dygnen.
  • Uppstår obehag på grund av lukt eller smak ska spolning ske i den egna fastigheten.
  • Luft och missfärgat dricksvatten kan förekomma. Spola mycket i kranen tills missfärgningen upphör. Tänk på att det kan finnas luft i ledningarna så det är viktigt att spola försiktigt i början.
  • OBS: Kokning av dricksvattnet råder tills annat anges på kommunens hemsida.

Onsdag 24 oktober

Vid inkopplingen av de nya vatten- och avloppsledningarna måste vi stänga av vattnet för samtliga av kommunens abonnenter i Svennevad.

Du som är berörd av avbrottet kommer att få information i brevlådan. 

Vattenavbrottet kommer att ske den 24 oktober kl 09.00. Om arbetet går som planerat kommer vattnet tillbaka efter högst 24 timmar. När inkopplingen är klar behöver ni koka dricksvattnet till dess att kommunen fått godkända vattenprover.

Vattentankar med dricksvatten ställs ut

Vi ställer ut vattentankar med dricksvatten vid kyrkan i Svennevad och vid Billsgårdsvägen. Ta med ett kärl att fylla vattnet i.

Tänk också på att lagra lite extra vatten hemma för att kunna spola i toaletten under tiden som vattnet är avstängt.

Viktigt att tänka på

Under tiden inkopplingen sker måste ni hålla vattenkranarna stängda så att inga skador uppstår när vattnet kommer tillbaka.

För mer information, kontakta

Niklas Hasselwander, teknisk chef - 0582-68 50 00 (Hallsbergs kommuns växel)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda