Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Utvidgning av industriområde utreds

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag, måndag den 16 februari 2015, beslutat att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda planläggning av området väster om PostNords brevsorteringsterminal som stod klar hösten 2013.

Det preliminära planområdet omfattar i princip uteslutande mark som ägs av Hallsbergs kommun. Området har ett unikt logistiskt läge och bedöms vara mycket intressant för nya företagsetableringar. Ett företag som kan komma att visa intresse är PostNord.

Planläggningsprocessen kommer att inledas omgående och omfattar ett flertal utredningsinsatser vars syfte är att klarlägga områdets exploateringsförutsättningar. Arbetet inkluderar även sedvanliga samråd med så kallade sakägare och med allmänheten i stort. De markägare som är grannar till planområdet och andra som bedöms att bli direkt berörda av planeringsprocessen och en eventuell framtida utveckling av området har kontaktats eller kommer inom kort att kontaktas för mer utförlig information.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda