Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Utökad linjetrafik i kommunen från och med hösten 2015

Logotyp Länstrafiken

I augusti kommer linjetrafiken att öka i kommunen genom att varje linje trafikeras oftare.

Nedan kan du läsa det pressmeddelande som Länstrafiken skickat ut angående den utökade linjetrafiken i Sydnärke.

Pressmeddelande, Länstrafiken

Kraftigt ökad kollektivtrafik i södra länsdelarna till hösten

I augusti 2015 kommer antalet turer med bussar i de södra länsdelarna att öka kraftigt. Ökningen av antalet bussturer möjliggörs av att flera kommuner anpassar sina skoltider så att skolskjutsar kan samordnas med övrig kollektivtrafik.

– Vi vill göra det mer attraktivt för pendlare att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt. Genom att samordna skolskjutsar med övrig kollektivtrafik kommer vi att kunna erbjuda väsentligt fler bussturer i de södra länsdelarna, något som gynnar alla resenärer, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

För att kunna genomföra integreringen av skolskjutsarna i den ordinarie kollektivtrafiken kommer Laxå, Askersund, Kumla och Hallsbergs kommuner att anpassa sina skoltider så att fordonen kan utnyttjas maximalt. – Skoleleverna kommer med den nya trafiken att ha fler avgångar att välja på för att åka hem så snart som möjligt efter skoldagens slut. Det blir också fler nya linjer som blir tillgängliga för allmänheten eftersom tidigare skolskjutsar kommer att ingå i den vanliga linjetrafiken, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

Exempel på nyheter för trafiken i de södra länsdelarna hösten 2015 är:

  • De stora pendlingsstråken Askersund-Örebro och Hallsberg-Kumla-Örebro förstärks med fler turer.

  • För sträckan Askersund-Örebro kommer vissa turer att köras med expressbuss. Den kommer att ha en hög standard med internet ombord för att underlätta jobb och studier under restiden.

  • Tidtabellerna förenklas, och det kommer att bli mer regelbundna avgångstider som är lättare att komma i håg.

  • Det blir två linjer från Kumla till Örebro, som båda får en sträckning som passerar områden med många arbetsplatser. Den befintliga linjen 701 kommer att få en delvis ny sträckning och gå via Mariebergs köpcentrum. Den nya linjen 702 kommer att gå via industriområdet Berglunda-Bista och sedan vidare till centrala Örebro.

– Förhoppningen är att det kollektiva resandet ska öka när det blir lättare för fler att ta bussen. Vi vet dock att det tar tid innan den här typen av ändringar ger nya resvanor. I de norra länsdelarna har vi gjort liknande förändringar och där har det fallit väl ut, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

Förändringen blir möjlig tack vare ett bra samarbete med kommunerna i södra länsdelen som också bidrar med resurser de första åren. För kommunerna leder förändringen till en besparing på sikt när Länstrafiken tar över ansvaret.

För mer information, kontakta
Länstrafiken Örebro

Trafikupplysning: 0771-55 30 00, e-post: lt.orebro@lanstrafiken.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda