Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Till boende i Vretstorp: Kontroll av er fastighet från den 7 augusti och framåt

Helgen den 5-6 september 2015 drabbades områden i Hallsbergs kommun av översvämningar. Med anledning av detta genomför kommunen en utredning. Vecka 32-33 kontrolleras alla fastigheter i område ett och två i Vretstorp. Vecka 34-35 kontrolleras område tre och fyra i Vretstorp (se karta).


 

Hallsbergs kommun genomför en utredning efter översvämningen i Hallsbergs kommun 2015.

Kontroller genomförs av kommunens befintliga spill- och dagvattenledningsnät i alla orter i Hallsbergs kommun. För att kunna utföra detta arbete behöver det göras mätningar på alla fastigheter i kommunen, både på de fastigheter som är drabbade och de som inte är drabbade av översvämningen.

Följande kontroll kommer att genomföras vid alla fastigheter i Vretstorp:

  • Inventering av stuprör och eventuella golvbrunnar i garage samt kontroll av felkopplingar (om spill- och dagvattenledningar är rätt- eller felkopplade).

Kontrollerna kommer att utföras av Pollex AB som på uppdrag av Hallsbergs kommun inventerar fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Ni som har fastighet i Vretstorp kommer att beröras och entreprenören behöver beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. Vatten och färg kommer eventuellt också att användas i arbetet. Färgen är även den helt ofarlig.

  • Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

Kontakta Aram Alsadi, VA ingenjör, 0730-45 00 98 om ni inte samtycker till kontrollen vid er fastighet. Meddela även ifall ni vill närvara under kontrollen, exakt tid kan dock inte bestämmas.

Kontakt

Vid frågor får ni gärna kontakta Aram Alsadi, VA ingenjör, 0730-45 00 98.

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex personal under veckorna 32-35.
Kontakt Henrik Strand, 0705-98 30 63 eller Pär Hummerhielm 0705-98 30 47.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda