Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ta chansen att påverka vår gemensamma framtid!

Fram till den 19 april är ett förslag till ny översiktsplan för Hallsberg kommun ute på samråd. Vi vill ha in dina förslag och idéer på hur du vill att kommunen ska se ut i framtiden.

En översiktsplan är kommunens viktigaste strategiska instrument for att redovisa hur vi vill använda mark- och vattenresurser på lång sikt. Beslut om lokalisering och markanvändning påverkar ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser for omgivningen.

Därför vill vi ge dig och många andra en chans att påverka innehållet. Har vi enligt dig tänkt rätt när det gäller placering av nya områden för bostäder eller industri? Får friluftslivet tillräckligt stort utrymme i framtidens samhälle? Tar översiktsplanen nödvändig hänsyn till de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför? Dessa frågor och många andra är vi intresserade av att få dina synpunkter på.

Så ta tillfället i akt, kom på något av de öppna möten som arrangeras i varje tätort, tyck till via www.hallsberg.se/oversiktsplan eller skicka in dina synpunkter och inte minst kloka idéer till kommun@hallsberg.se.

Under våren sammanställer vi alla inkomna förslag och arbetar därefter om översiktsplanen
för att sedan ge ytterligare möjlighet till dig och andra att tycka till. Först därefter, någon gång i början av hösten kommer kommunfullmäktige besluta om den nya översiktsplanen för Hallsbergs kommun. Jag är övertygad om att vår kommuns utveckling blir bättre om du och många andrar är med och bidrar, så ta tillfället i akt att påverka framtiden.

Andreas Svahn, kommunstyrelseordförande

Läs planförslaget och lämna synpunkter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda