Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Skogliga åtgärder i Vretstorp och Gallabergssjön 2017

På delar av kommunens mark, nära Vretstorp och Gallabergssjön, utförs nu skogliga skötselåtgärder. Se karta och beskrivning nedan. Syftet med åtgärderna är att skapa öppna, trevliga skogspartier, gynna naturvärden samt att produktionsträd får en god tillväxt.

Först kommer det röjas, vilket innebär att klen ungskog glesas ut. Det som röjs är för klent för att tas om hand och det mesta ligger kvar i skogen. En del bestånd som är i medelåldern kommer därefter gallras. Det innebär utglesning av grövre skog där gagnvirke tas ut. Några äldre bestånd kommer att glesas ut i syfte att föryngra, genom att släppa upp yngre träd eller genom frösådd, och några kommer föryngras genom plantering efter att granskogen har avvecklats.

Ladda ned kartbild för Vretstorp.PDF

Kartbeskrivning Vretstorp

 • Rosa områden markerade med 1:
  Röjning av klenare stammar samt underskikt, därefter gallring.

 • Gröna områden markerade med 2:
  Främst röjning.

 • Blå områden markerade med 3:
  Viss röjning i lägre skikt, samt utglesning av äldre skog för att påbörja en successiv föryngring.

 • Röda områden markerade med 4:
  Avverkning av gran. Föryngring genom plantering.

Ladda ned kartbild för Gallabergssjön.PDF

Kartbeskrivning Gallabergssjön

 • Rosa områden markerade med 1:
  Viss röjning i lägre skikt samt utglesning av äldre skog för att påbörja en successiv föryngring eller frösådd.

 • Gröna områden markerade med 2:
  Endast röjning i underskikt.
 • Blå områden markerade med 3:
  Röjning av klenare stammar samt underskikt, därefter gallring.

Kontakt

Niklas Hasselwander, tel. 0582-68 51 72, Hallsbergs kommun
Mats Jansson, tel. 013-14 38 14, Skogssällskapet
Erik Tyresgård, tel. 070-766 51 11, Entreprenör praktisk utförare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda