Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Satsningar på godstrafiken skjuts upp

Trafikverket har presenterat ett förslag på hur drygt 700 miljarder kronor ska användas för att förbättra infrastrukturen i Sverige fram till år 2029.

Stora behov

– Mycket i förslaget är bra, inte minst fokus på ett ökat underhåll, men vi hade hoppats att de mest betydelsefulla investeringarna för svenska företag och jobben skulle finnas med i denna stora satsning. Tyvärr föreslår Trafikverket att den sista etappen av dubbelspår på järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg senareläggs till efter 2026. Behoven är så stora att projektet borde byggas tidigare och absolut inte, som nu föreslås, försenas i många år. De skjuter också på arbetet med att bygga ut kapaciteten på Sveriges viktigaste godsbangård - den i Hallsberg, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Besviken

- Näringslivets transportråd och sju länen i Stockholm-Mälardalen är överens om att bygga färdigt dubbelspåret Hallsberg-Mjölby och därefter bygga ut godsbangården i Hallsberg är högprioriterat. Regeringen har dessutom i sitt direktiv tydligt sagt att mer gods ska flytta från lastbil till järnväg. Jag är därför oerhört besviken säger Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun.

- Vi kommer inte ge oss. Regionen tillsammans med Hallsbergs kommun, våra grannlän och många andra kommer kämpa för att regeringen ska förstå vikten av att prioritera godstrafiken på järnvägen. Det handlar om jobben men inte minst om att minska klimatpåverkan från lastbilstrafiken, avslutar regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

Skickas på remiss

Trafikverkets förslag skickas nu på remiss där kommuner, regioner och andra intressenter kommer lämna sina synpunkter. Därefter arbetar regeringen om förslaget och fattar beslut under våren.

Kontakt

Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg, telefon: 070-216 27 29
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Läs mer om de gemensamma prioriteringarna i Stockholm-Mälardalen här:
http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdflänk till annan webbplats

Läs mer om Trafikverket och regeringens direktiv här:
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-transportplan-2018-2029/länk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda