Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Positivt resultat för Hallsbergs kommun 2016

Kommunstyrelsen har nu godkänt kommunens årsredovisning. Kommunens ekonomiska resultat 2016 är 23 miljoner kronor vilket är drygt 10 miljoner kronor bättre än budget. Främst beror det goda resultatet på ökade statsbidrag och redovisade överskott hos samtliga nämnder.

En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är att man följer budget i verksamheterna. Det är därför en positiv signal att samtliga nämnder har redovisat ett gott resultat under året. Det är ett hårt arbete bakom verksamheternas resultat.

Kommunen har fått ökade statsbidrag inom flyktingverksamhet och mottagandet av ensamkommande barn, vilket bidrar till kommunens resultat. Dock ändras bidragssystemet från och med juli 2017, vilket innebär att bidragen minskar trots att kostnaderna kvarstår över en tid.

Ytterligare bidrag till det positiva ekonomiska resultatet var den så kallade byggbonusen som erhölls i slutat av 2016 - ett statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande. Hallsbergs kommun beviljades 4,7 miljoner kronor.

Kommunen fortsätter dessutom att växa. Förra året ökade vi med 140 invånare och var vid årsskiftet 15 649 invånare. Hallsbergs kommun är en av de kommuner som klarat den nya bosättningslagens mål att bosätta 25 flyktingar.

- Det är oerhört positivt att vi fortsätter att växa, vilket bland annat bidrar till framtida kompetensförsörjning och fortsatt utveckling för kommunen. Det är därför av stor betydelse att bostadsbyggandet tar fart, säger Magnus Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Årets ekonomiska resultat innebär att kommunen uppfyller lagkravet om en budget i balans och att det finansiella målet nås. Resultatet medför att kommunen nyttjar möjligheten att avsätta tre miljoner kronor till en så kallad resultatutjämningsreserv, en slags buffert som kan användas för att täcka framtida eventuella underskott.

- Statsbidrag och skatteintäkter förväntas inte öka i motsvarande grad som kommunsektorns kostnader, vilket innebär behov av fortsatta effektiviseringar och följsamhet av budget. Att samtliga nämnder redovisat positiva resultat bidrar därför till goda förutsättningar kommande år, säger Lena Fagerlund, ekonomichef.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda