Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Positivt resultat för andra året i rad i kommunens bokslut

Hallsbergs kommun redovisar för andra året i rad ett positivt resultat. För 2014 är resultatet 10,5 mkr (11,6 mkr), vilket motsvarar 1,4% av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom det positiva resultatet de senaste två åren har kommunen återställt hela det negativa resultatet från 2012.

Orsaken till det positiva resultatet är bl. a. ökade skatteintäkter jämfört med budget på 4,2 mkr samt minskade räntekostnader på 3,0 mkr samtidigt som summan av nämndernas verksamheter i stort sett var i nivå med budget. Den stora ökningen av skatteintäkter beror på den positiva befolkningsutveckling kommunen haft under 2014, +48 invånare.

Kommunens soliditet ökar till 17,4%, (16,6%). Soliditeten är ett mått som redovisar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. Under 2014 har kommunen amorterat 17 mkr på låneskulden, vilket bidrar till att soliditeten ökat.

De större investeringarna som avslutades under 2014 var hus A+B i kv. Kronan på totalt 48 nya lägenheter. Samtliga lägenheter var uthyrda under hösten 2014. Under maj 2015 kommer även hus C att vara klart med 24 lägenheter. En annan större investering som blev klar under 2014 var den nya förskolan Kompassen.

En fullständig sammanställning av det ekonomiska bokslutet samt nämndernas måluppfyllelse kommer att redovisas i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens ordförande, Andreas Svahn uttalar sig om resultatet:

Jag är glad över att kommunen visar ett positivt resultat och att vi genom detta bokslut kan återställa det negativa resultatet från 2012. Det är även positivt att vi kan stärka kommunens soliditet Särskilt glädjande är att vi blir fler som bor i kommunen. Inte sedan 1991 har vår befolkning ökat så mycket. Det betyder ökade skatteintäkter som kan användas till att fortsätta utveckla våra verksamheter. En förutsättning för att öka befolkning är att vi fortsätter att bygga bostäder, vilket har hög prioritet. Det här hade aldrig varit möjligt utan alla fantastiska medarbetare som har bidragit till ett bra verksamhetsår.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Andreas Tranderyd

Det här är ett bra resultat. Målet för oss har varit att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt med bibehållen eller ökad kvalité. Att fylla hålen i hinken före vi tillsätter nytt vatten. Vi börjar nu glädjande nog att närma oss det genom ett mycket bra arbete av alla inblandade, men det finns många utmaningar kvar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda