Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Planer för ny förskola och flerbostadshus på norr i Hallsberg

Till och med den 7 juni är detaljplaneförslagen för Förskolan på norr och Lien 8 m fl. ute på granskning.

Efter samrådet för Välten 2 har planområdet delats i två delar. Den ena detaljplanen, Förskolan på norr, redovisar i huvudsak den tänkta förskolan. Den andra delen, Lien 8 m fl, redovisar spontanlekparken och det nya bostadsområdet.

Planförslagen är utställda för granskning på biblioteket i Hallsberg. Där kan du se plankartorna och läsa planbeskrivningarna. Du kan även ta del av planhandlingarna här på webbplatsen. Lämna dina synpunkter senast den 7 juni.

Förskolan på norr

Det huvudsakliga syftet med aktuell detaljplan är att planlägga för en förskola.

Mer om Förskolan på norr och hur du lämnar synpunkter

Lien 8 m. fl.

Syftet med aktuell detaljplan är att säkra spontanlekparken genom planläggning.
och att möjliggöra flerbostadshus i delar av området utifrån nya förutsättningar.

Mer om Lien 8 m. fl. och hur du lämnar synpunkter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda