Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ny bygglovstaxa gör det tydligare och rättvisare

Från och med 1 januari 2019 har Hallsbergs kommun en ny bygglovstaxa.

- Priserna i den nya taxan är satta efter den genomsnittliga arbetstiden för att handlägga respektive typ av ärende, säger Åsa Gunnarsson som är bygglovschef i Kumla och Hallsbergs kommun.

Enkelt att se kostnaden i förväg

Med den gamla taxan räknade vi ut kostnaden utifrån ett antal parametrar. I den nya taxan är det enklare att se direkt vad en ansökan eller anmälan kommer att kosta. Det blir tydligare för våra invånare och mer rättssäkert när vi inte riskerar att beräkna på olika sätt.

Det är arbetstiden för handläggningen som räknas

Där man ser störst skillnad är vid bygglovsansökningar för väldigt stora byggnader. Tidigare beräknade vi priset efter kvadratmeter och för stora byggnader blev det automatiskt dyra bygglov. Men bara för att byggnaden är stor behöver inte det betyda att ärendet är mer komplicerat att handlägga, och det märks i den nya taxan. Nu betalar man för den faktiska arbetstiden för vår handläggning, förklarar Åsa Gunnarsson.

Många kommuner gör på samma sätt

Den nya bygglovstaxan är utformad utifrån hur SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar att vi ska arbeta utifrån PBL (Plan- och bygglagen), och det är många kommuner som börjar följa den rekommendationen.

Kontakt

Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Telefon: 019-58 00 00
E-post: asa.gunnarsson@kumla.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda