Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Nya skolskjutsregler och tillämpningar

På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni antogs nya skolskjutsregler och tillämpningar för Hallsbergs kommun.

Det är inte så stora förändringar från tidigare regler, men i och med den nya kollektivtrafiksatsningen i Sydnärke och Länstrafikens nya kortsystem har reglerna och tillämpningarna setts över. Den största skillnaden från tidigare är att det till viss del är nya avståndsregler. En elev i årskurs 7-9 behöver numera 4 kilometer till skolan, istället för som tidigare 5 kilometer, för att få skolskjuts till/från skolan och en elev i årskurs 2-3 får ha 2 kilometer till busshållplatsen, istället för som tidigare 1 kilometer. En elev som erhåller ett busskort på Länstrafikens bussar i årskurs 7, behåller sitt busskort och använder det till det eleven slutar årskurs 9.

Den nya kollektivtrafiksatsningen i Sydnärke som startar i höst innebär ökat antal turer på redan befintliga busslinjer i kommunen. Ökningen av antalet bussturer möjliggörs av att flera kommuner anpassar sina skoltider så att skolskjutsar kan samordnas med övrig kollektivtrafik. I Hallsbergs kommun läsåret 2015/2016 kommer emellertid elever i årskurs F-6, med enstaka undantagsfall, att åka med av kommunen upphandlad skolskjuts. Elever i årskurs 7-9 åker i den mån det är möjligt med Länstrafikens bussar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda