Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Nu råder bevattningsförbud

Bevattningsförbud har införts i de delar av kommunen som får sitt dricksvatten från Tisaren.

Bevattningsförbudet gäller det kommunala dricksvattnet och innebär att slangbevattning inte är tillåtet. Det är exempelvis inte tillåtet att vattna växtligheter med vattenslang. Dricksvattnet är främst till för mat, dryck och hygien.

Hallsbergs kommun kommer att sälja dricksvatten till de hushåll som har enskilda brunnar med vattenbrist under den tid då bevattningsförbudet råder. Det vattnet kommer i första hand att tas från kommunens egna vattenverk.

Vilka berörs inte av förbudet?
De orter som inte påverkas är Hjortkvarn och Vretstorp. De har en annan vattentäkt och berörs därför inte av bevattningsförbudet.

Varför ett förbud?
Förbudet införs på grund av att vattennivån i sjön Tisaren är för låg. Det grundar sig på besluten i samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun, samt i drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun om vilka åtgärder som kommer vidtas vid olika vattennivåer i Tisaren:

  • 99,40 meter över havet – införande av bevattningsförbud
  • 99,30 meter över havet – förbereda allmänheten om sänkningen av sjön Tibon
  • 99,10 meter över havet – sänkning av sjön Tibon enligt gällande vattendom
  • 99,00 meter över havet – vattendomsgräns, fortsatt uttag av vatten under gällande vattendom. När tillrinning till Masugnsdammen upphört – driftsätta pumpar

Kommunens bevattning av planteringar och gräsplaner
De gräsplaner och planteringar som bevattnas av kommunen tar grundvatten från källor som inte påverkar framställning av det kommunala dricksvattnet. Det vattnet kommer alltså inte från Tisaren och berörs därför inte av bevattningsförbudet. Det är alltså tillåtet att slangbevattna med grundvatten eller dagvatten från dammar. Kommunens personal vattnar enbart med vatten från andra källor än Tisaren.

Gäller tills vidare
Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Om läget angående bevattningsförbudet förändras, uppdaterar vi informationen här på hallsberg.se.

Har du frågor gällande bevattningsförbudet?
Kontakta:
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef drift- och serviceförvaltningen
0582-68 50 00

Följ rapporteringen och utvecklingen av vattennivåerna i Tisaren på kumla.se/tisarvattnetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda