Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Långängspåret är avstängt för allmänheten 15 februari - 4 mars

Under perioden genomförs skogsarbete i området och det är förbjudet för allmänheten att vistas där.

Eftersom området är ett rekreationsområde kommer stor hänsyn att tas till det fria friluftslivet. Träd och buskar som blommar och har bär kommer att sparas samt evighetsträd av tall och löv lämnas för fri utveckling.

Ris i form av grenar och toppar tas tillvara där det bedöms vara lämpligt. Maskinerna kommer också köra på riset för att minimera risken för spårbildning där det bedöms vara lämpligt.

Vi beräknar att arbetet kommer att ta ca 2 veckor från att arbetet startas till dess att det är öppet för allmänheten igen.

Arbetena pågår normalt dagtid mellan 06.00 – 18.00, dock kan undantag ske. Vi gör vårt yttersta för att minimera störningar.

Observera följande:

  • Under tiden arbete pågår kommer området vara avstängt för allmänheten
  • Det är absolut förbjudet att vistas inom området/arbetsplatsen och runt de maskiner som kommer att finnas i området då arbete pågår
  • Att leka eller klättra på virkestravar eller maskiner är förenat med livsfara.
  • Vi ber er att ha extra uppsikt på era barn under tiden arbeten pågår.
  • Respektera säkerhetsavstånd till de maskiner som arbetar på platsen.
  • Vid promenad/rastning av hund välj annan väg/stig än genom området under dagtid och då arbeten pågår.
  • Överträdelse av ovanstående sker på eget ansvar. Föräldrar har ansvar för sina barn.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda