Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Läget i byggprojekt runt Hallsberg

Green Cargo, Rangertorn

Trafikverket ska successivt bygga ut järnvägen mellan Hallsberg och Degerön till dubbelspår. Man har delat upp sträckan i flera projekt som befinner sig i olika skeden. Projekten är en del av utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen. Här kan du läsa om projektet Dubbelspår genom Hallsberg. Du kan även läsa om vad som händer inom projektet Spårbyte mellan Hallsberg och Tälle, ett större upprustningsprojekt som Trafikverket kommer att genomföra redan i sommar.

På gång i projektet Utbyggnad av godsstråket genom Bergslagen: Dubbelspår genom Hallsberg

Trafikverket ska bygga ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan, precis bredvid de befintliga spåren. För att få plats med det nya spåret behöver man flytta både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en mindre sträcka.

Trafikverket ska också utföra bullerskyddsåtgärder såsom att byta fönster, bygga bullervallar och bullerplank. Du som får erbjudande om nya fönster kommer att få besök av Trafikverkets konsult Lisa Mattsson inom ett halvår för att inventera behovet.

Trafikverket har skickat järnvägsplanen till sin avdelning för planprövning för fastställelse. Nu arbetar man med att ta fram ritningar och handlingar för ombyggnaden. Under våren kommer Trafikverket att utföra inmätningar och inventeringar, göra platsbesök samt ta prover på marken med borrbandvagnar.

Byggstarten är planerad till 2016. Dessförinnan kommer Trafikverket att ha ett informationsmöte för de närboende. Man återkommer om det till hösten.

Läs mer om projektet här: www.trafikverket.se/genom_hallsberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför bygger man dubbelspår?

Enkelspåret som i dag finns på sträckan Hallsberg-Degerön skapar problem för godstransporterna. Tågen får inte plats på spåret, vilket leder till att tågen måste köras andra vägar och därmed förlängs transporttiderna. En utbyggnad till dubbelspår på sträckan ökar möjligheten till miljövänliga transporter. Det ger även ökad säkerhet eftersom Trafikverket vill bygga bort ett antal korsningar mellan väg och järnväg.

Läs mer om hela arbetet med dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön: www.trafikverket.se/hallsberg-degeronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På gång i upprustningsprojektet Spårbyte mellan Hallsberg och Tälle

Från vecka 23 (1–5 juni) rustar Trafikverket upp Västra stambanan mellan Hallsberg och Tälle. Upprustningen av spåret kommer att göra banan mer driftsäker, och innebär att man byter ut räls, slipers och ballast med hjälp av spårgående järnvägsmaskiner.

Störande arbeten

För att tågtrafiken ska påverkas så lite som möjligt kommer arbetet med spårbytet att pågå dygnet runt, vilket tyvärr kommer att innebära störningar för dig som bor i närheten. Det är särskilt arbetet med spårriktning och transporter av arbetsmaskiner till och från området som kan upplevas som störande.

Trafikverket beräknar att vara klara med spårbytet under vecka 28 (6–10 juli). Om du har frågor, kontakta gärna Magnus Sjöberg på telefon 070-561 72 99.

Trafikverket kommer att dela ut särskilda informationsblad till de närboende som berörs av specifika arbeten längre fram.

Läs mer om arbetet med spårbytet här: www.trafikverket.se/hallsberg-talle-sparbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 0771-921 921. Du kan också kontakta oss i projekten, se kontaktuppgifterna.

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921

Dubbelspår genom Hallsberg
Evahelena Landelius, Projektledare, telefon: 010-124 21 18, e-post: evahelena.landelius@trafikverket.se

Hallsberg–Tälle, spårbyte
Johan Nordgren, Projektledare, telefon: 010-123 50 32, e-post: johan.nordgren@trafikverket.se

Hallsberg–Tälle, spårbyte
Magnus Sjöberg, Byggplatsuppföljare, telefon: 070-561 72 99, e-post: magnus.sjoberg@trafikverket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda