Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Information om utredningen efter översvämningen 2015 - avser fastigheter i Hallsbergs tätort

Hallsbergs kommun genomför en kompletterande utredning efter översvämningen i Hallsbergs kommun 2015.

Kontroller genomförs av kommunens befintliga spill- och dagvattenledningsnät i alla orter i Hallsbergs kommun. För att kunna utföra detta arbete behövs mätningar på alla fastigheter i kommunen, både drabbade och inte drabbade av översvämningen.

Kontroller av fastigheter i Hallsbergs tätort vecka 15 till vecka 26

Följande kontroll kommer att genomföras vid alla fastigheter i Hallsbergs tätort:

  • Inventering av stuprör och eventuella golvbrunnar i garage samt kontroll av felkopplingar (om spill- och dagvattenledningar är rätt- eller felkopplade).

Meddela om ni vill närvara under kontrollen som ska startas under vecka 15 och pågå till vecka 26, exakt tid kan dock inte bestämmas. Arbetet kommer att starta i de centrala delarna av tätorten.

Kontrollerna av felkopplingar kommer att utföras av Pollex AB som på uppdrag av Hallsbergs kommun inventerar fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Er fastighet kommer att beröras och entreprenören behöver beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Fyll på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar)

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Underrätta gärna Pollex-personal, vid behov, om grind-öppettider, larm eller annan viktig information om din fastighet.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

Observera! Hundratal fastigheter är redan kontrollerade efter första omgången 2016-2017. Fastigheter som ligger vid Korsberget, Falla, Långängen, Kårstahult och Bäckatorp är redan kontrollerade, dock inte alla. I samband med kontroll av felkopplingar i grannfastigheter kan rök komma upp genom luftare eller stuprör till fastigheter som redan är kontrollerade, därför bör alla i Hallsbergs tätort fylla på vatten i sina golvbrunnar.

Kontakt

Aram Alsadi, VA ingenjör Hallsbergs kommun, 073-045 00 98

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex-personal under vecka:15-26

Henrik Strand, 070-598 30 63

Thomas Landgren, 070-598 30 77

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda