Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Hallsberg-Degerön, juni 2015

Green Cargo, Rangertorn

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön ska successivt byggas ut till dubbelspår. Sträckan är indelad i flera projekt som befinner sig i olika skeden. Projekten är en del av utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen. Här berättar vi vad som sker på sträckan Stenkumla-Dunsjö där arbetet är som mest intensivt.

Stenkumla-Dunsjö

Mellan Stenkumla och Dunsjö bygger Trafikverket ett 13 km långt dubbelspår, huvudsakligen i befintlig sträckning. Trafikverkets entreprenör Skanska påbörjade produktionen i slutet av mars.

Vad händer nu?

I Dunsjö och Lerbäck pågår sprängningsarbeten och vägomläggning. I Rönnehytta pågår grundläggningsarbeten för den nya vägbron och omläggning av optokabel. För att avleda vatten pågår dikningsarbeten mellan Rönneshytta och Lerbäck. Byggnation av ny väg till Fixan pågår också.

I Lerbäck anlägger Trafikverket en ny bullerskyddsvall öster om det befintliga spåret. För att förbättra säkerheten sätter man ner hastigheten och leder om trafik på berörda vägar.

Vad händer framöver?

Under veckorna 28-32 kommer befintlig järnväg vara avstängd för gods och persontåg. Under perioden pågår produktion i stort sett dygnet runt. Trafikverket kommer främst arbeta med schakt och sättning av kontaktlednings-fundament, resning av nya stolpar och montage av ny kontaktledning. Man utför också schakter för det nya spåret bredvid det befintliga spåret.

Trafikverket genomför spårnära arbeten för två nya vägbroar i Rönneshytta. Arbetena för de nya väganslutningarna påbörjas också.

Fönsterbyten på berörda fastigheter beräknas vara klara till hösten.

Skanska räknar med att avsluta sina arbeten under 2019.

Visa hänsyn och iaktta försiktighet!

Vi vill göra er uppmärksamma på att omfattande arbeten sker under perioden. Stora maskiner och yrkesarbetare kommer att vara i arbetsområdet. Trafiken till och från området kommer att vara intensiv.

www.trafikverket.se/hallsberg_degerönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns karta över Hallsberg-Degerön att ladda ner.

Dubbelspår godsstråket genom Hallsberg

Trafikverket ska bygga ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan, precis intill befintliga spår.

Järnvägsplanen är skickad till Trafikverkets avdelning planprövning för fastställelse. Nu arbetar man med att ta fram ritningar och handlingar för ombyggnaden.

Under sommaren rustar Trafikverket upp befintliga spår på Västra stambanan genom att byta räls, slipers och makadam mellan Hallsberg och Tälle.

Hallsberg-Stenkumla

Trafikverket ska bygga ett cirka 14 km långt dubbelspår.

Man arbetar med att utreda var i den valda korridoren spåren ska gå, samt hur järnvägen och dess omgivningar ska utformas. När Trafikverket har ett förslag till järnvägsplan blir den tillgänglig för alla som vill lämna synpunkter.

Trafikverket kommer att bjuda in berörda till informationsmöten under hösten 2015.

Dunsjö-Joakobshyttan-Degerön

På sträckan Dunsjö-Jakobshyttan ska Trafikverket bygga 5 km långt dubbelspår. Mellan Jakobshyttan och Degerön ska Tarfikverket bygga 10 km långt dubbelspår.

Trafikverket har beslutat att handla upp Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön som varsitt projekt. Det har gjort att upphandlingen av järnvägsplanerna har blivit försenade. Man hoppas ha projekterande konsulter till järnvägsplanerna till hösten. Trafikverket återkommer då med mer information om processen och kallelser till informationsmöten.

Tidplan Hallsberg-Degerönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Följ projekten på sträckan Hallsberg-Degerön på webben: www.trafikverket.se/hallsberg-degeronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 0771-921 921. Du kan också kontakta ansvariga i projekten, se nedan.

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921

Hallsberg-Stenkumla, Stenkumla-Dunsjö, Jakobshyttan
Jonas Victorin, Projektledare, telefon: 010-123 73 27, e-post: jonas.victorin@trafikverket.se

Dubbelspår genom Hallsberg
Staffan Gustavsson, Projektledare, telefon: 010-123 68 36, e-post: staffan.gustavsson@trafikverket.se

Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön
Linda Lindberg, Projektledare, telefon: 010-123 70 35, e-post: linda.lindberg@trafikverket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda