Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

En tryggare kommun genom medborgarlöften

Nu är polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte påskrivet. Detta innebär tydliga prioriteringsområden för både polis och kommun i Hallsbergs tätort, framförallt området norr om järnvägen. Prioriteringsområden som nu tagits fram har skett i dialog med medborgare och medarbetare inom kommunen och polisen.

För att få fram ett så kallat medborgarlöfte har Polisen i Hallsberg tillsammans med Hallsbergs kommun pratat med både medborgare och medarbetare inom kommunen. Utifrån denna dialog har vi kunnat ringa in de största problemområdena, bl.a. kring skadegörelse, stöldbrott och narkotikabrottslighet. Invånarna i det aktuella området vill också se att kommunen satsar mer på belysning på vissa platser för att öka tryggheten, och man vill även se fler poliser i området.

Medborgarlöftet som idag skrevs på av Magnus Andersson - Kommunstyrelsens ordförande, Mats Scherp - Lokalpolisområdeschef och Torbjörn Dybeck - kommundirektör, kommer att löpa från och med nu och ett år framåt.

”Det är av stor betydelse att vi nu har en tydlig plan att samverka kring under det kommande året för en ökad trygghet i vår kommun, säger Torbjörn Dybeck - kommundirektör Hallsbergs kommun.”

Medborgarlöftet innebär:

  • Polisen lovar att i högre omfattning prioritera närvaro i den norra delen av Hallsbergs tätort för ökad synlighet och trygghet.
  • Polisen lovar att öka antalet riktade insatser mot brottsaktiva i området.
  • Polisen lovar att tillsammans med kommunen driva grannsamverkan i området.
  • Hallsbergs kommun lovar att se över t.ex. belysning och buskage.
  • Hallsbergs kommun lovar att möjliggöra att fler aktiviteter kvällstid förläggs i kommunens verksamhetsfastigheter för att öka antalet närvarande vuxna på kvällstid och därmed minska risk för skadegörelse.
  • Hallsbergs kommun lovar att fördjupa samarbetet mellan social-och arbetsmarknadsförvalting, bildningsförvaltning och polis runt det förebyggande arbetet och tidiga insatser t.ex. vad gäller insatser för ungdomar med narkotikamissbruk och andra sociala problem.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda