Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan ute för granskning

Den 29 mars - 19 april 2018 kan du lämna synpunkter på detaljplanen Samsala, etapp 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerbostadshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Detaljplanen är ute på granskning 29 mars - 19 april 2018. Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 19 april 2018.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skicka dem till:
Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg
Eller via e‐post: kommunstyrelseforvaltningen@hallsberg.se.

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan‐ och bygglagen 13 kap 11§.

Mer om detaljplanen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda