Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Samsala, etapp 2 på samråd

Förslaget till ny detaljplan är på samråd från 6 till och med 27 februari 2017. Under den tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerbostadshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Samråd

Detaljplanen är på samråd 6 februari till och med 27 februari 2017.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg eller via e-post: kommun@hallsberg.se

Synpunkter ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 27 februari 2017.

Endast den som senast under granskningstiden skriftligt framfört synpunkter har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.

Planhandlingar

Plankartalänk till annan webbplats

Planhandlingarlänk till annan webbplats

Kontakt

Upplysningar lämnas av Klara Ågren tel: 019-58 82 41

eller Johannes Ludvigsson tel: 019-58 82 51

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda