Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bra resultat för Hallsbergs kommun i nationell servicemätning

Företagen i Hallsbergs kommun ger kommunen goda betyg vad gäller myndighetsutövning och service i nationell jämförelse.

Nu har årets servicemätning kommit som visar på hur företagen i alla kommuner i Sverige betygsätter sin kommun gällande service och myndighetsutövning. Hallsberg ligger på plats 32 av 193, och har klättrat hela 17 platser från föregående mätning!

Kirsi Aronsson, Näringslivschef i Hallsbergs kommun ser glädjande på det goda resultatet:
- Det här känns roligt! Det är viktigt att näringslivet tycker att vi fungerar bra. Att erbjuda företagen god service är jätteviktigt och det vill vi förbättra hela tiden.

Mätningen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg, och genomförs vartannat år i 193 av Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag, och visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra, samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Företag som har haft kontakt med kommunerna under 2014 har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller miljötillsyn, brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov och serveringstillstånd.

Tillväxt tillsammans
Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, ett samarbete mellan 11 av länets 12 kommuner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda