Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Årets pristagare - pedagogiskt pris 2015

Helen Peterson, Victoria Jacobsson (förskolan Sagobacken) och Johan Varnander (Folkasboskolan)

För första gången delades pedagogiskt pris ut till pedagoger som utmärkt sig extra i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse i Hallsbergs kommun.

I kategorin förskola och annan pedagogisk verksamhet gick priset till förskolan Sagobacken med motiveringen:

"Förskollärarna arbetar mycket strukturerat och metodiskt. Det dagliga arbetet, från det lilla till det stora, dokumenteras på ett enkelt men väldigt tydligt sätt med bilder och barnens egna ord och tankar. Dokumentationen blir inte bara en portfolio utan används som ett pedagogiskt redskap i verksamheten dels för att synliggöra och utvärdera lärandet för barnen men även för att göra barnen delaktiga i sitt lärande.

Personalen är drivna och engagerade som få och visar ett genuint intresse för barnet som individ vilket får barnen att känna sig sedda och får dem att växa. Att utgå från barnens lust och nyfikenhet är ledord som efterföljs med råge!

Förskollärarna har genom sitt engagemang och arbetssätt skapat en inspirerande, stimulerande och kreativ lärandemiljö som ger trygga barn med stor nyfikenhet och lust att lära."


I kategorin grundskola och fritidshem gick priset till Johan Varnander, lärare och utvecklingsledare på Folkasboskolan, med motiveringen:

"Läraren har visat en föredömlig förmåga att bemöta alla sina elever utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Läraren har visat på kreativitet och en bred repertoar av lustfyllda uppgifter som skapat engagemang och intresse hos alla elever.

Mötet mellan elev och lärare är det allra mest avgörande för att nå goda resultat. Den nominerade läraren har i kombination med sin professionalism och förmåga att skapa goda relationer – skapat arbetsro, ökat elevernas självförtroende och framtidstro i sitt tillägnande av nutiden och framtidens lärande."


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda