Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Angående upphandling av platser för ensamkommande barn, Hallsbergs kommun.

I slutet av 2015 och vid årsskiftet 2015/2016 rådde en mycket pressad situation i Sverige och även i Hallsbergs kommun. På bara några veckor ökade mottagandet av ensamkommande barn i Hallsberg från knappt 20 barn till närmare 90 barn till årsskiftet. 

Det innebar en stor belastning och påfrestning för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun. Hallsbergs kommun hade sedan våren 2015 ett upphandlat avtal om 11-15 barn med Global Care. I detta upphandlade avtalet fanns möjlighet att utöka antalet platser med samma villkor som det upphandlade avtalet.

I april månad insåg kommunen att man tyvärr inte utökat platserna via huvudavtalet, utan skrivits som nya avtal.

Kommunen har 2016-05-30 reviderat de tidigare felaktiga avtalen med Global Care. Revideringen består av att avtal för Skogstorp och Hasselbacken nu ingår i det upphandlade grundavtalet. Det avtal som nu är upprättat är följande:

Stödboende

Begreppet stödboende är reglerat till 950 kr per barn och dygn.

Stödboende, infördes 2016-01-01 av regeringen, är ett begrepp som bland annat omfattar utslussning av ungdomar från HVB.

Avtal för Laxå (Sandlyckan) samt avropsavtal för Mullhyttan (Skogstorp) och Hallsberg (Hasselbacken).

Avtalen gäller till och med 2018-06-30

Pris: 1 480 kr per barn och dygn

Mullhyttan, Skogstorp

Utdrag ur avtalet:

Avtalet gäller från och med 1 juni 2016

Pris 1 480 kr per barn och dygn samt ett tillägg på 320 kr/dygn för transporter

Placeringarna på Skogstorp kommer endast att nyttjas av kommunen när boendena i Laxå och Hallsberg är fullbelagda.

Hallsberg, Hasselbacken

Utdrag ur avtalet:

Avtalet gäller från och med 1 juni 2016.

Pris: 1 480 kr per barn och dygn

Kommunen har tecknat avtal om 14 platser.

Tolkkostnader

I möten där kommunen deltar står kommunen för eventuell tolkkostnad.

Överenskommelse om fakturor, Hasselbacken, under perioden mars till och med maj.

Med anledning av avtalssituationen runt Hasselbacken har Hallsbergs kommun och Global Care förlikat sig om att kommunen betalar två av de tre månaderna som Global Care har haft kostnader för.

Ekonomi

De kostnader som uppstår finansieras av de medel som kommunen får från Migrationsverket för att ta hand om ensamkommande barn och vid behov av medel som kommunen fått från regeringen med anledning av flyktingsituationen. (”Tillfälligt stöd till kommuner och landsting ”).

Det innebär att kommunens skattefinansierade verksamhet inte ekonomiskt kommer att belastas.

Kommunen har tagit emot ett stort antal ensamkommande barn. Barn som ofta har genomgått traumatiska upplevelser och har behov av ett omfattande stöd. Ett stöd som har tillgodosetts på ett bra sätt i Global Cares boenden.

Jukka Tekonen, Tf Förvaltningschef
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda